Hosting - Servidors web

Hosting - Servidors / VPS - SSD

Sent conscients de les necessitats de comunicació i noves tecnologies que permeten un contingut dinàmic i ric en colors animacions i fotografies posem a la seva disposició un servei d'allotjament web amb unes característiques sense igual i al millor preu.

VPS SSD és potència i estabilitat al millor preu.

Els nostres Servidors VPS SSD es troben separats de la resta de servidors virtuals, per tant, el seu funcionament no interfereix amb la resta de Servidors VPS SSD instal·lats en el mateix servidor, disposant així de recursos reservats per al seu perfecte i independent funcionament. D'aquesta manera l'aprofitament dels recursos d'un Servidor VPS SSD és òptim, el que permet obtenir un millor preu.

Servicios web

Els servidors VPS SSD tenen millor rendiment i més fiabilitat.

El hosting d'un Servidor Virtual Privat o VPS SSD és independent, no patirà caigudes produïdes per altres clients. Cada VPS té el seu propi sistema operatiu i recursos de CPU i RAM, per això el nostre Servidor Virtual o VPS SSD ens permet garantir-te part dels recursos d'una màquina exclusivament per als nostres clients; evitant que la resta de clients puguin consumir els teus recursos ni, al contrari.

El servidor VPS SSD és més segur i estable

Un Servidor Virtual Privat VPS SSD, té més seguretat, perquè depèn de si mateix. Aquest aïllament fa que el hosting d'un Servidor VPS SSD sigui més segur que el d'un allotjament compartit. Els nostres VPS SSD es troben separats de la resta de servidors virtuals, per tant, el seu funcionament no interfereix amb la resta de VPS instal·lats al mateix servidor, disposant així de recursos reservats per al seu perfecte, independent i estable funcionament.

Característiques dels Servidors

Servidors amb completa seguretat en la transmissió de dades i en la ubicació dels llocs web. Data Center amb mesures ambientals, de seguretat i anti-incendi.

Data Center

Servidors allotjats al costat de Iber-X, principal mercat nacional de comunicacions del sud d'Europa que assegura una excel·lent connectivitat i redundància en la xarxa.

Energia i Climatització

La instal·lació elèctrica del Data Center ha estat realitzada atenent principalment a quatre criteris: gran capacitat, estabilitat, fiabilitat i capacitat d'evolució.

Disposa d'una alimentació elèctrica de 2 MVA, duplicat completament en estar creada per dos fonts diferents, incloent dos generadors de seguretat i el sistema UPS (amb capacitat d'evolució).

Aquesta configuració excepcional permet oferir una alimentació segura i aïllada 1 kW/m2.

Tota l'alimentació elèctrica està prevista per una pujada de càrrega equivalent a més del doble de la potència actual.

  • Alimentació elèctrica completament segura de 5 MVA disponible a trifases de 415/240 V a 50 Hz
  • Generadors de seguretat de 2 MVA cadascun.
  • Sistema ondulador de 800 KVA cada un.
Tiendas On-Line

Climatització difosa uniformement sota terra, amb una distribució equitativa.

Sistema anti-incendi

El Data Center està equipat amb un sistema de detecció d'incendis basat en l'anàlisi de partícules (VESDA: Very Early Smoke Detection Alarm).

Aquest sistema és quatre vegades més sensible que un detector de fum habitual.

En cas d'inici d'incendi, l'alarma permet al personal detectar la procedència del fum i intervenir abans de la propagació de l'incendi.

El sistema VESDA està acoblat al sistema d'extinció d'incendi per gas FM200, que ofega l'incendi sense causar cap dany a l'equipament elèctric i intervenint només en la zona afectada.

  • Sistema de detecció d'incendis per l'anàlisi de partícules VESDA ..
  • Sistema d'extinció d'incendis per gas FM200.

Infraestructura

Plesk Panel

Es compta amb diferents proveïdors d'accés amb la finalitat que en tot moment la ruta d'accés sigui la més ràpida en base de la localització geogràfica.

Per satisfer la demanda nacional es compta amb Datagrama que és un dels principals proveïdors de trànsit en l'àmbit nacional i amb presència en els principals POP de la Unió Europea.

Finalment per cobrir les necessitats de l'usuari nacional i les de l'internacional es compta amb el servei ofert per Cable & Wireless que destaca per la qualitat del seu trànsit, per ser un dels millors TIER-1 a nivell internacional que existeix i que compta amb més de 460.000 km de fibra òptica a tot el món.